470x120 marmer

Twee workshops die ik aanbood en die tevens op locatie aan te organiseren zijn:

16. Collagetechnieken bij een bijbeltekst
Deelnemers aan deze workshop lezen gezamenlijk een bijbeltekst en zoeken daar beelden bij. Er wordt gewerkt met allerlei materialen zoals papier, stiften, krijt en potloden, beeldmaterialen uit tijdschriften en foto's. Het resultaat kan een letterlijke verbeelding of een associatiebeeld worden. Er is veel ruimte voor zelf creëren. De opzet van deze vorm en nabesprekingsvragen gaan mee naar huis mee om in de eigen gemeente te gebruiken.

17. Moodboard of collage over pastoraat
Het thema 'pastoraat met hart en handen' staat centraal tijdens deze workshop. Deelnemers voegen beeldmateriaal samen of schrijven erover. De associatie bij het thema kan heel concreet zijn of meer filosofisch van aard. De verschillende werken worden met elkaar bekeken en besproken. Ook de werkwijze wordt besproken en op papier meegegeven zodat deelnemers deze vorm ook in hun eigen gemeente kunnen gebruiken.