470x120 marmer

Kerken zoeken hun plek en functie in een veranderende samenleving. Dat is een continu proces. Er is een spanning tussen wat was en de roep om verandering. Gaat uw gemeente mee met de tijd, lukt het om nieuwe doelgroepen aan te spreken of is het nodig om positie te bepalen op het gebied van politieke en maatschappelijke vragen. Welke eisen stellen we aan kwaliteit en kwantiteit? Is niets doen aan verandering ook nog een optie?
 In het verleden was ik in Zuid-Holland gemeenteadviseur en jeugdwerkadviseur voor de PKN. Dat werk heb ik met veel plezier gedaan. Mijn hart ligt bij het samen met elkaar rond een thema aan de slag te gaan, bezinnend, verdiepend of ontdekkend.

Op 1 april 2017 vond de Landelijke Pastorale Dag plaats in Gouda. Het thema was ‘Bewogen en betrokken, pastoraat met hart en handen’.

De Landelijke Pastorale Dag is bedoeld voor mensen die in de plaatselijke kerk een rol vervullen in het pastoraat, zoals ouderlingen, bezoekmedewerkers en predikanten.

Schilderen vind ik een heerlijke vorm om creatief bezig te zijn. De heldere kleuren, de mogelijkheid om me te laten verrassen door wat ontstaat. De vrijheid, speelsheid, niets moet ontstaan, maar alles kan, juist als de techniek en de ratio niet de boventoon voeren.

Ik nodig mensen graag uit om de focus op het vooraf bepaalde resultaat los te laten en te genieten van het bezig zijn met de verf.

Uit het schilderen kunnen gedachten, ideeën en ontdekkingen voortkomen. In de cursus 'schilderen naar de seizoenen' is daar aandacht voor.

Seizoenen gaan over de concrete eigenschappen van het seizoen zoals de temperatuur, geuren en kleuren, maar ze gaan ook over herinneringen, wat gebeurd is en gekoppeld aan een seizoen.