470x120 marmer

Kerken zoeken hun plek en functie in een veranderende samenleving. Dat is een continu proces. Er is een spanning tussen wat was en de roep om verandering. Gaat uw gemeente mee met de tijd, lukt het om nieuwe doelgroepen aan te spreken of is het nodig om positie te bepalen op het gebied van politieke en maatschappelijke vragen. Welke eisen stellen we aan kwaliteit en kwantiteit? Is niets doen aan verandering ook nog een optie?
 In het verleden was ik in Zuid-Holland gemeenteadviseur en jeugdwerkadviseur voor de PKN. Dat werk heb ik met veel plezier gedaan. Mijn hart ligt bij het samen met elkaar rond een thema aan de slag te gaan, bezinnend, verdiepend of ontdekkend.

Op 6 april verzorg ik twee workshops op de Landelijke Pastorale Dag van de PKN in Woerden.
Beide workshops gaan door.

De deelnemers gaan zelf schilderen in de workshop en krijgen een hand-out zodat zij ook zelf in hun eigen gemeente deze workshop kunnen organiseren. Iedereen die naar de LPD gaat, krijgt de gelegenheid om twee workshops te volgen. Ik verzorg nummer 20:

 

Workshop 20 Schilderen bij een psalm

Schilderen biedt binnen het pastoraat een andere ingang om tot een uitwisseling te komen. Door in te steken op wat een tekst oproept en daar een schilderwerk bij te maken, begint een gesprek op een andere basis. Het zijn niet alleen de woorden maar ook herinneringen, gevoel, symbolen en kleuren die mee gaan spelen. 
In de workshop gaan we zelf schilderen n.a.v. een psalm passend bij het thema van de pastorale dag. Vervolgens bekijken we de gemaakte werken en maken we een aanzet tot een gesprek.
In ieder geval krijgen alle deelnemers de beschrijving van de werkwijze mee, waarin ook een aantal gespreksvragen en mogelijkheden tot delen en verbinden opgenomen staan.

 

 

Uit het schilderen kunnen gedachten, ideeën en ontdekkingen voortkomen. In de cursus 'schilderen naar de seizoenen' is daar aandacht voor.

Seizoenen gaan over de concrete eigenschappen van het seizoen zoals de temperatuur, geuren en kleuren, maar ze gaan ook over herinneringen, wat gebeurd is en gekoppeld aan een seizoen.

Op 1 april 2017 vond de Landelijke Pastorale Dag plaats in Gouda. Het thema was ‘Bewogen en betrokken, pastoraat met hart en handen’.

De Landelijke Pastorale Dag is bedoeld voor mensen die in de plaatselijke kerk een rol vervullen in het pastoraat, zoals ouderlingen, bezoekmedewerkers en predikanten.

Schilderen vind ik een heerlijke vorm om creatief bezig te zijn. De heldere kleuren, de mogelijkheid om me te laten verrassen door wat ontstaat. De vrijheid, speelsheid, niets moet ontstaan, maar alles kan, juist als de techniek en de ratio niet de boventoon voeren.

Ik nodig mensen graag uit om de focus op het vooraf bepaalde resultaat los te laten en te genieten van het bezig zijn met de verf.