470x120 marmer

Kerken zoeken hun plek en functie in een veranderende samenleving. Dat is een continu proces. Er is een spanning tussen wat was en de roep om verandering. Gaat uw gemeente mee met de tijd, lukt het om nieuwe doelgroepen aan te spreken of is het nodig om positie te bepalen op het gebied van politieke en maatschappelijke vragen. Welke eisen stellen we aan kwaliteit en kwantiteit? Is niets doen aan verandering ook nog een optie?


In het verleden was ik in Zuid-Holland gemeenteadviseur en jeugdwerkadviseur voor de PKN. Dat werk heb ik met veel plezier gedaan. Mijn hart ligt bij het samen met elkaar rond een thema aan de slag te gaan, bezinnend, verdiepend of ontdekkend.

Vanuit mijn ervaring als gemeenteadviseur, kerkelijk medewerker, coördinator jongerenwerk, docente godsdienst, coach/counselor bied ik me voor ondersteuning aan op het gebied van:

• Begeleiding bezinningsbijeenkomsten (dagdeel, dag, weekend).
• Creatieve invulling, ontspanning en ontmoeting
• Vorming en toerusting, verdieping, psalmen schilderen
• Aandacht voor kracht, verbinding, veranderende wijzen van kerkzijn.
• Ondersteuning voor het pastoraat
• Trainingen binnen het PCTE van de Protestantse kerk.
• 'Meekijker' in de rol van vragensteller, analysemaker, ideeënbron.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Wonend in Huissen ga ik vooralsnog uit van de regio Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg. 

 

Voor een overzicht van alle activiteiten en mogelijkheden klikt u hier.